Ondersteuning van ambulante dienst

Als de ondersteuningsbehoefte van de student zo groot is dat de instelling niet goed weet hoe het onderwijs goed is in te richten, dan kan een beroep worden gedaan op de expertise van de ambulant dienst.
Contactgegevens VierTaal Ambulant Dienst: 
ambulante-dienst-vca@viertaal.nl

Op basis van deze informatie worden er

begeleidingsdoelen geformuleerd en opgenomen in een plan, een zogenaamd
ondersteuningsarrangement. Dit ondersteuningsarrangement wordt jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld met alle betrokkenen.

De begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

▪ coaching van de student bij het volgen van onderwijs én stage
▪ advisering over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen, zoals tolk of ondersteunende
software

 

▪ advisering rondom toetsing en examinering met het Overzicht Toetsen en Examens van

Siméa
▪ advies- en begeleidingsgesprekken met de mentor, docenten en/of begeleiders van de
mbo-instelling
▪ eventueel een llesobservatie en didactische tips
▪ voorlichting en workshops over slechthorendheid of een taalstoornis aan docententeams,
klasgenoten, examencommissies of andere betrokkenen
▪ afstemming van de ondersteuning met externe betrokkenen, zoals de jobcoach of
(school-)maatschappelijk werk

 

 

 

 De ambulant begeleider

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde docenten of logopedisten met relevante expertise en een goed netwerk binnen de mbo-instellingen.
In onze visie is het persoonlijke contact de basis voor elk begeleidingstraject. Naast persoonlijk contact met de student onderhoudt de ambulant begeleider contact met alle relevante betrokkenen binnen de opleiding, zoals de mentor en zorgcoördinator.
Wij zijn ervan overtuigd dat we, door actief betrokken te zijn bij de student en de opleiding,
samen kunnen werken aan eerlijke kansen voor onze doelgroep en daarmee het verschil te kunnen maken.