Cursusaanbod

Ieder jaar worden verschillende cursussen aangeboden voor professionals om zich te scholen in de problematiek van de doelgroep cluster 2. 

Lees hieronder meer over het aanbod. 

Ervaar Taalontwikkelingsstoornis

Ervaar TOS’ is een ervaringscircuit, ontwikkeld door Auris Dienstverlening Goes, met daarin een tiental opdrachten, gericht op het ervaren van een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)..  

Door middel van opdrachten ontdekt u zelf hoe het is om een TOS te hebben en gaat u dit ervaren in allerlei dagelijkse situaties. Zo ontwikkelt u een positieve attitude, vergaart u kennis en krijgt u handvatten om leerlingen met een TOS te ondersteunen met name in schoolsituaties. Bij iedere opdracht is een koppeling tussen theorie en praktijk belangrijk. Spraak, auditieve verwerking, woord- en zinsvorming en taalgebruik vormen de basis van de opdrachten. Het circuit wordt in tweetallen doorlopen. Bij iedere opdracht is er een instructiekaart en achtergrondinformatie beschikbaar. Na het doorlopen van het circuit, vindt er een plenaire terugkoppeling plaats om ervaringen te delen en te reflecteren op het eigen handelen in de klas.

Doel:
Door de opdrachten ervaart u zelf hoe het is om een TOS te hebben en wat mensen met een TOS in het dagelijks leven ervaren.

Door het ervaren wordt u zich meer bewust van het eigen handelen; u vergaart kennis en krijgt handvatten om leerlingen/studenten met TOS te ondersteunen.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, RT-ers, SLBers in het VO en MBO

Minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers

Duur:
Het doorlopen van het circuit duurt twee uur en kan bij u op locatie gegeven worden.

Basismodule SH

Minder horen is niet alleen zachter, maar ook anders horen.

Wat betekent het hebben van een auditieve beperking voor het leren in de klas? Hoe horen deze leerlingen of studenten eigenlijk? Wat zijn de gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie, het gedrag en het leren? Hoe kunt u omgaan met ondersteunende apparatuur en wat kunt u doen om de leerling/student uw lessen zo goed mogelijk te laten volgen?

Doel:
Na afloop van de presentatie/workshop heeft u:

 • kennis over het gehoororgaan, geluid en spraakverstaan
 • hoorervaringen opgedaan 
 • inzicht in het lezen van een audiogram
 • kennis van verschillende technische hooraanpassingen
 • meer zicht op de auditieve beperking en de praktische gevolgen voor de leerling/student en de docent in de klas
 • basiskennis wat betreft de gevolgen van de auditieve beperking op de spraak-taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag.
 • kennis van de basisaanpak voor cluster 2 leerlingen of studenten en krijgt u handvatten mee voor in de klas.

voor wie:
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, RT-ers, SLB-ers in het VO en MBO

Duur:
max. 3 uur

Datum:
Donderdag 19 november 2020 en donderdag 16 maart 2021 van 14-17 uur

Basismodule taalontwikkelingsstoornis
Begeleiding van leerlingen met een TOS in het VO/MBO/HBO

Hoe herkent u een leerling/student met een TOS in de klas? Naar welke taalgebieden moet u kijken? Wat is het verschil tussen een taalachterstand en een taalstoornis? Wat zijn de gevolgen van een TOS voor een leerling in het VO of MBO? Hoe kunt u uw onderwijs zodanig aanpassen dat deze leerling/student er baat bij heeft?

Hoe kunt u de communicatie tussen de leerling en uzelf verbeteren?

Deze module is een goede basis voor mensen met nog weinig ervaring op het gebied van TOS.

Doel:
Na afloop van de presentatie: 

 • weet u het verschil tussen de normale taalontwikkeling, een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis
 • heeft u inzicht in de deelaspecten van de spraak/taalontwikkeling en de problemen die hierbij kunnen ontstaan
 • heeft u basiskennis wat betreft de gevolgen van de TOS op de spraak-taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag
 • heeft u kennis van de basisaanpak voor cluster 2 leerlingen of studenten en krijgt u handvatten mee voor in de klas.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, RT-ers, SLB-ers in het VO en MBO

Duur:
max. 3 uur

Datum:
donderdag 19 november 2020  en donderdag 16 maart 2021
van 14-17 uur