MBO algemeen

Binnen het vmbo en de havo worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van identiteit en beroepskeuze. Tegen de tijd dat je je diploma hebt gehaald weet je meestal welke opleiding je wilt volgen op het middelbaar beroepsonderwijs(mbo). Waarschijnlijk heb je veel open dagen bezocht en heb je lange tijd nagedacht over de opleiding die je wilt gaan volgen.

Verschillende MBO scholen

Mbo-opleidingen variëren enorm in grootte en indeling. De grote opleidingen zijn vaak over meerdere locaties en gebouwen verspreid, terwijl de kleinere mbo-scholen de studies op één locatie verzorgen.Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse is er voor elke student een passende opleiding. Het mbo is verplicht om alle studenten (ook als je een beperking hebt) aan te nemen die zich voor 1 april hebben ingeschreven en voldoen aan de eisen.

Regionale opleidingencentra (roc’s)

bieden een heel breed pakket van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Roc’s bieden opleidingen in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie en bereiden studenten voor op een groot aantal beroepen.

Agrarische opleidingscentra (aoc’s)

verzorgen de opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu. Deze zogeheten ‘groene opleidingen’ hebben vaak een afdeling vmbo en nauwe banden met het hoger agrarisch onderwijs.

Vakscholen

richten zich op het opleidingsaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs zoals de scheepvaart, de grafische- en designsector of de voedingsindustrie.

 

Verschillende opleidingsniveaus

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen varieert van één tot vier jaar.

 • Entreeopleiding: voor jongeren zonder diploma, doorstroom naar niveau 2 of arbeidsmarkt (één jaar)
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (één tot twee jaar)
 • Niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar, zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (twee tot drie jaar)
 • Niveau 4: middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van één jaar).Een niveau 4-diploma geeft toegang tot het hbo.

 

 

 

Wel of geen vooropleiding

Jongeren zonder diploma kunnen een entreeopleiding volgen.
Voor toegang tot de niveau 2-, 3- en 4-opleidingen is een vmbo-diploma nodig (basisgerichte bb, kadergerichte kb of theoretische leerweg tl ) of
een overgangsbewijs naar havo/vwo 4.

Twee leerwegen Het middelbaar beroepsonderwijs heeft twee verschillende leerroutes. Zij verschillen van elkaar in de verdeling tussen theorie en praktijk.
BOL
Beroepsopleidende leerweg (bol): studenten volgen een opleiding en doen in de vorm van verschillende stages de nodige praktijkervaring op. Deze leerroute bestaat uit 20% – 60% stage en de rest van de opleiding bestaat uit theorie.
BBL
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): Mensen die een bbl-opleiding volgen werken met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever, en gaan voor de theorie één dag in de week naar school.

Richtingen binnen het MBO

 • Het mbo kent de volgende richtingen:
 • economie
 • techniek
 • zorg en welzijn
 • media en vormgeving
 • landbouw
 • sport
 • creatief en cultureel
 • horeca
 • ict
 • logistiek
 • mobiliteitstechniek
 • uiterlijke verzorging
 • mode
 • veiligheid
 • toerisme en recreatiespecialisaties in het mbo bv
 • scheepsvaart  Passend onderwijs

  Het mbo wil iedere student het onderwijs bieden dat bij hem of haar past.
  Daar waar nodig, stelt passend onderwijs studenten in de gelegenheid een beroepsopleiding te volgen door ondersteuning te bieden. Welke ondersteuning een opleiding biedt staat beschreven in het ondersteuningsaanbod van de mbo-school, te vinden op de website van iedere school.
  Afspraken over de ondersteuning van een student worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst krijg je als je bent aangenomen op de opleiding die je gekozen hebt.

  Als je een opleiding volgt geeft de opleiding na verloop van tijd een positief of negatief studieadvies. Men streeft er na dat iedere student een startkwalificatie  (niveau 2) kan halen.
  Mbo-scholen richten hun onderwijs en examinering zó in dat er al bij de start van de opleiding rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van studenten.
  Het is belangrijk om schriftelijk vast te leggen welke aanpassingen er voor jou nodig zijn om toetsen en examens goed te kunnen afleggen. Zie protocol SIméa.

  Studenten kunnen ook een schoolverklaring krijgen wanneer zij niet in staat zijn aan alle diploma-eisen te kunnen voldoen en toch de opleiding willen volgen

  Interessante websites zijn:
  www.beroepinbeeld.nl , www.mbostad.nl, www.mbostart.nl