NIEUWS

2 november 2019

Nieuwe website handicap en studieloremlfllfll

Vanaf 1 november 2019 verandert de naam van Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP, naar Expertisecentrum inclusief onderwijs: ECIO. Deze naam past beter bij onze bredere scope: onderwijs zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Bezoek deze prachtige website!

NIEUWS
1 februari 2018

 

Bevordering inzake rechten van personen met een handicap

Op 25 januari 2018 ondertekenden de Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond plaats bij de Vereniging Hogescholen in aanwezigheid van voorzitter Thom de Graaf, het College voor de rechten van de mens, het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag, VNG, VSNU en Expertisecentrum handicap + studie.
Klik hier voor het volledige artikel.

NIEUWS
1 mei 2018

 

Aanpassingen beroepsgerichte onderdelen MBO-examens ddddd

in de praktijk leveren de aanpassingen van de beroepsgerichte onderdelen van mbo-examens nogal eens vragen op.
In het bijgaande document staat beschreven op welke manier er welke aanpassingen kunnen worden gedaan. Doe er je voordeel mee!