Studiefinanciering MBO

Als je 18 of ouder bent en een voltijd of deeltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag drie maanden van tevoren aan. In ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan.

Studiefinanciering

De studiefinanciering voor mbo’ers bestaat uit :
De Basisbeurs
Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten.

Een aanvullende beurs

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die samen minder dan € 46.000 bruto per jaar verdienen. Deze studenten kunnen maximaal € 360 per maand krijgen. Ook studenten met broers of zussen die studeren of naar school gaan, kunnen hier recht op hebben. Ook als hun ouders meer dan € 46.000 verdienen. Via DUO kunnen studenten en hun ouders berekenen hoeveel aanvullende beurs studenten kunnen aanvragen.

Een reisproduct voor de ov-chipkaart

Studenten op niveau 1 en 2 hebben recht op een reisproduct zolang ze staan ingeschreven op dit niveau. Studenten op niveau 3 en 4 hebben dit recht voor de officiële duur van hun opleiding + 3 jaar. Als ze een opleiding volgen van 4 jaar, hebben ze dus 7 jaar recht op een reisproduct. Zij kunnen kiezen voor een weekabonnement of weekendabonnement. Studenten moeten het reisproduct laden op een persoonlijke ov-chipkaart. Ook mbo-studenten die een bol-opleiding volgen en jonger dan 18 jaar zijn, hebben recht op het reisproduct.

Bijverdienen naast studiefinanciering mbo
Er geldt een
grens aan wat studenten in het mbo mogen bijverdienen . Gaat het inkomen van de student over deze grens heen? Dan moet de student zijn studiefinanciering stopzetten. Doet hij dat niet? Dan moet hij het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO.

Hoe lang recht op studiefinanciering?
Hoe lang mbo-studenten recht hebben op studiefinanciering, hangt af van het niveau van hun opleiding:

●     Studenten op niveau 1 en 2 hebben recht op studiefinanciering zolang ze ingeschreven staan bij hun opleiding.
●     Studenten op niveau 3 en 4 hebben maximaal 4 jaar recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

Wanneer gaat je studiefinanciering in?
Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. Aan het eind van elke maand wordt uitbetaald.

 

 

Wat moet je doen?

Gift of lening
Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is je beurs altijd een gift.

Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan is je beurs een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt.

Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in je eerste 12 maanden met studiefinanciering: die is direct al een gift, ook als je geen diploma haalt.
Als je je diploma niet haalt dan moet je je lening terug betalen !

Lesgeld betalen
Zelf betalen of iemand machtigen
Een opleiding kost geld. Vanaf je 18e betaal je zelf mee. Voor een mbo-opleiding moet je lesgeld betalen.

Moet je lesgeld betalen?
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Voor 2018-2019 is het lesgeld € 1.155,-. Je krijgt hierover eind september bericht. Daarna kun je het lesgeld in 1 keer overmaken of je kunt het lesgeld in termijnen betalen kan ook. We incasseren je lesgeld dan in 9 maandelijkse bedragen van€ 128,33. Dit gebeurt rond de 25e van de maand.

Stoppen met je opleiding
Bij uitschrijving vóór 1 oktober hoef je geen lesgeld te betalen. Stop je later in het schooljaar met je opleiding? Dan kun je soms lesgeld terugkrijgen. 

Vergoeding lesgeld

Heb je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Als je een aanvullende beurs of toelage krijgt, zit daarin een vergoeding voor het lesgeld. De vergoeding is vanaf augustus maximaal € 94,75 per maand. Krijg je geen aanvullende beurs, dan kun je dit bedrag extra lenen.
Boeken en materialen betalen
Voor verschillende opleidingen moet je veel boekengeld betalen.

Reisproduct regelen

Gratis of met korting reizen

Het studentenreisproduct is onderdeel van je studiefinanciering. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

Wat moet je doen?

Wanneer gaat het in?
Je kunt je reisproduct gebruiken vanaf het moment dat je studiefinanciering ingaat.

Week of weekend
Je krijgt automatisch een weekabonnement. Als je liever een weekendabonnement hebt, kun je gratis wisselen.
Je krijgt een studentenreisproduct als je een voltijdopleiding doet aan mbo, ook als je nog geen 18 bent.

Lening of gift
Doe je mbo 1 of 2, dan is je studentenreisproduct altijd gratis.
Doe je mbo 3 of 4, óf studeer je aan hbo of universiteit? Dan is je studentenreisproduct een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je reisproduct een gift. Je kunt er daarom voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

Stopzetten
Wanneer je stopt met je studie
moet je je studenten reisproduct stopzetten.
Dat gebeurt dus niet automatisch.
Zet je te laat stop, dan krijg je een boete van € 97, per halve maand.

Bedragen studiefinanciering vanaf 2018

 

Uitwonend

Thuiswonend

* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de ‘gewone’ lening.

** Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, is de aanvullende beurs € 96,25 lager.

Basisbeurs

€ 269,45

€ 82,56

Maximale aanvullende beurs *

€ 361,76**

€ 339,96 **

Lening

€ 179,86

€ 179,86

Totaal

€ 811,07

€ 602,38