TOS op het HBO 

Studenten met een functiebeperking TOS (taalontwikkelingsstoornis) studeren ook op het HBO. Wat betekent dit en hoe werkt het brein?
Folkert Bil student bouwkunde heeft een animatie gemaakt over TOS en vertelt wat hij nodig heeft. Link:

https://www.youtube.com/watch?v=qN533vY9zMo

   Kenmerken

  Het is vaak lastig uitleggen voor een student wat een taalontwikkelingsstoornis precies is. Vaak blijft de beschrijving algemeen: ‘Ik heb moeite met taal’. Maar taal is echter een veelomvattend en een complex geheel van verschillende gebieden, denk aan:

  • woordenschat
  • zinnen maken
  • grammatica en spelling
  • pragmatiek (gepaste taal gebruiken in sociale situaties)

  Ook is er een verschil tussen wat een student begrijpt en en hoe hij/zij zich kan uitdrukken. De beperkingen die iemand kan ondervinden variëren sterk per persoon. Je kunt, als je TOS hebt, veel meer begrijpen dan je uiteindelijk vertelt in je verhaal.  Andersom kan ook: dan vertel je veel, maar heb je niet helemaal goed in de gaten waar het onderwerp over gaat.

  Begrijpen

  • Men begrijpt lange zinnen of verhalen niet
  • Als er een aantal opdrachten tegelijk worden gegeven kan men alleen de laatste onthouden
  • Als er te snel wordt gepraat is het lastig om alle informatie te verwerken
  • Het hoofd raakt vol als het teveel informatie tegelijkertijd moet verwerken
  • Kleine woordenschat

  Vertellen

  • Zinnen lopen niet altijd goed 
  • Woordvindingsproblemen
  • Verkeerde uitspraak
  • Werkwoordsvormen kloppen niet altijd
  • Verhalen zijn warrig
  • Moeilijk om emoties onder woorden te brengen
  • Kleine woordenschat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

   Aanpassingen

   .

    

    

   Auditieve verwerkingsproblemen

   .