Vraag je hulpmiddelen aan!

Ook in het hbo heb je als student met een functiebeperking recht op aanpassingen en voorzieningen. Hieronder kun je lezen welke mogelijkheden er zijn.

  • Tolkinformatie
  • Audiologische hulpmiddelen
  • Aanpassingen toetsten en examens
  • Individuele ondersteuning

Tolkinformatie

Dove en slechthorende studenten kunnen gebruik maken van een tolk. Dit kan een tolk Nederlandse gebarentaal zijn of een schrijftolk.

Bij het UWV doet de student de aanvraag aanvraag tolkvoorziening. 

Voor deze aanvraag is een DigiD nodig. Mogelijkerwijs moeten er extra gegevens toegestuurd worden. Hierbij kunt u denken aan audiologische gegevens en een bewijs van inschrijving van de hogeschool. Het UWV beslist of de tolkvoorziening wordt toegekend en hoeveel tolkuren de student krijgt. Tolkcontact verzorgt de bemiddeling bij een tolkopdracht en de facturering door tolken. Ook is Tolkcontact 24 uur per dag bereikbaar als u met spoed een tolk nodig heeft.

De student regelt zelf de tolk via Tolkcontact. Hiervoor is een beschikkingsnummer nodig. Deze krijgt de student van het UWV.

 De tolken werken onder een beroepscode. Hierin staan afspraken over het aannemen van tolkopdrachten, de relatie met de deelnemers, de tolkopdracht, zwijgplicht en collegiale contacten. Er is een aparte beroepscode voor gebarentolken en een voor schrijftolken.

Nazorg

Vanuit de ambulante begeleidingsdienst van VierTaal College Amsterdam is het mogelijk om ambulante dienstverlening te krijgen in het HBO. Dit gaat in de vorm van Nazorg.

 Belangrijk bij nazorg is:
-wegwijs maken in de HBO wereld
-ondersteuning functiebeperking gesprek studentendecaan
-coaching eerste periode studeren op het HBO
-voorlichting / informatie geven
-aanpassingen en hulpmiddelen bespreken

Wij gebruiken het HBO-gespreksformulier

Bekijk hier het cursusboekje