Stichting VierTaal wil met het project VierVooruit leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zo goed mogelijk toerusten en voorbereiden op de overstap naar het MBO en HBO. Tot nu toe kent cluster 2 geen begeleiding of ondersteuning in het hbo. ’De leerling die een hbo aankan moet het zelfstandig kunnen’ is de gedachte geweest.

 

Naar het HBO

De overgang van het (speciaal) voortgezet onderwijs naar het hbo is groot en verloopt niet altijd vlekkeloos. Leerlingen verzwijgen hun functiebeperking, weten de weg niet op het hbo en zijn niet op de hoogte welke ondersteuning ze kunnen verwachten vanuit het hbo. De populatie verdwijnt onder de radar. Veel leerlingen vallen in een ‘gat’, ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen, waardoor zij voortijdig hun studie moeten afbreken.

Uitval
Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de uitval van studenten op het hbo. Zo blijkt dat één op de vijf studenten in het eerste jaar uitvalt op het hbo, bij sommige studies zelfs 50% en het blijkt dat studenten met een migrantenachtergrond veel eerder uitvallen. (L.Ellfers 2016)

Ondersteuning

Ook is onderzocht dat het ondersteuningsaanbod in de functiebeperking erg varieert per hbo. (C.H.O.I. 2018) We kunnen veel leren van deze van deze onderzoeken: wat zijn nu succesfactoren? Als de overgang al moeizaam is voor ‘reguliere’ studenten, dan is het voor te stellen hoe zwaar en moeilijk dit voor cluster 2 leerlingen zal zijn. Met deze argumenten is het legitiem dat er hierin verandering komt en is ondersteuning bij de transitie naar het hbo op zijn plaats.

VierVooruit

Wij van VierVooruit concluderen dat er een open kans ligt om ook leerlingen die hun studietraject naar het hbo voorzetten te ondersteunen.

Kennis delen

Wij willen door middel van deze website informatie geven aan aankomende studenten en professionals door onze kennis en kunde te delen, het bijbehorende lesprogramma toegankelijk te maken en iedereen te attenderen op actuele onderzoeken. De chatfunctie biedt mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen, ondersteuning krijgen van ons als dit gewenst is en de mogelijkheid tot onderling contact.

Wij willen dat leerlingen met een auditieve  en/of communicatieve beperking gelijke kansen krijgen op het hbo. Wij hopen dat ieder die vragen heeft de weg vindt naar de website VierVooruit!

 

Stichting VierTaal wil met het project VierVooruit leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zo goed mogelijk toerusten en voorbereiden op de overstap naar het MBO en HBO. Tot nu toe kent cluster 2 geen begeleiding of ondersteuning in het hbo. ’De leerling die een hbo aankan moet het zelfstandig kunnen’ is de gedachte geweest.

 

Naar het HBO

De overgang van het (speciaal) voortgezet onderwijs naar het hbo is groot en verloopt niet altijd vlekkeloos. Leerlingen verzwijgen hun functiebeperking, weten de weg niet op het hbo en zijn niet op de hoogte welke ondersteuning ze kunnen verwachten vanuit het hbo. De populatie verdwijnt onder de radar. Veel leerlingen vallen in een ‘gat’, ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen, waardoor zij voortijdig hun studie moeten afbreken.

Uitval
Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de uitval van studenten op het hbo. Zo blijkt dat één op de vijf studenten in het eerste jaar uitvalt op het hbo, bij sommige studies zelfs 50% en het blijkt dat studenten met een migrantenachtergrond veel eerder uitvallen. (L.Ellfers 2016)

Ondersteuning

Ook is onderzocht dat het ondersteuningsaanbod in de functiebeperking erg varieert per hbo. (C.H.O.I. 2018) We kunnen veel leren van deze van deze onderzoeken: wat zijn nu succesfactoren? Als de overgang al moeizaam is voor ‘reguliere’ studenten, dan is het voor te stellen hoe zwaar en moeilijk dit voor cluster 2 leerlingen zal zijn. Met deze argumenten is het legitiem dat er hierin verandering komt en is ondersteuning bij de transitie naar het hbo op zijn plaats.

 

VierVooruit

Wij van VierVooruit concluderen dat er een open kans ligt om ook leerlingen die hun studietraject naar het hbo voorzetten te ondersteunen.

Kennis delen

Wij willen door middel van deze website informatie geven aan aankomende studenten en professionals door onze kennis en kunde te delen, het bijbehorende lesprogramma toegankelijk te maken en iedereen te attenderen op actuele onderzoeken. De chatfunctie biedt mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen, ondersteuning krijgen van ons als dit gewenst is en de mogelijkheid tot onderling contact.

Wij willen dat leerlingen met een auditieve  en/of communicatieve beperking gelijke kansen krijgen op het hbo. Wij hopen dat ieder die vragen heeft de weg vindt naar de website VierVooruit!

Alies Oostenbrug

 

Gea Miedema

 

Tonnie Haeken

 

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.

Gea Miedema is teamleider bovenbouw vmbo/havo op het VierTaal College Amsterdam. Hiervoor was zij docente Nederlands in de examenklassen vmbo-tl en havo. Verder is Gea verschillende jaren mentor geweest van de 5 havo-klas. Ze heeft gezien waar leerlingen tegenaan kunnen lopen als ze de overstap maken naar het hbo. Daarom moest er volgens haar wel een lesprogramma en informatievoorziening komen om de leerlingen optimaal voor te bereiden en te kunnen ondersteunen bij deze bijzondere stap.

Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo.Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaats gevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.

Alies Oostenbrug

 

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.

Gea Miedema

 

Gea Miedema is teamleider bovenbouw vmbo/havo op het VierTaal College Amsterdam. Hiervoor was zij docente Nederlands in de examenklassen vmbo-tl en havo. Verder is Gea verschillende jaren mentor geweest van de 5 havo-klas. Ze heeft gezien waar leerlingen tegenaan kunnen lopen als ze de overstap maken naar het hbo. Daarom moest er volgens haar wel een lesprogramma en informatievoorziening komen om de leerlingen optimaal voor te bereiden en te kunnen ondersteunen bij deze bijzondere stap.

Tonnie Haeken

 

Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo.Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaats gevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.