Je financiën op orde

Als je gaat studeren, heb je recht op studiefinanciering. Dit kun je aanvragen bij DUO. Hoe je studiefinanciering aanvraagt, kun je hieronder lezen. Ook kun je lezen op welke financiële middelen je nog meer recht hebt als je studeert met een beperking.

Aanvraag studiefinanciering

Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan een hbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan.
Hoeveel is het?

Met de rekenhulp kun je zelf berekenen hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen.
studiefinanciering is maandelijks. Je ontvangt het achteraf, aan het eind van elke maand.

Hbo en universiteit

  • aanvullende beurs
  • lening
  • studentenreisproduct
  • collegegeldkrediet

Aanvullende beurs

Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun je een aanvullende beurs krijgen. We kijken dan naar hun inkomen. Ook houden we rekening met het aantal kinderen dat ze verzorgen, en of je ouders een studieschuld terugbetalen. De aanvullende beurs kan een gift zijn of worden.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is onderdeel van studiefinanciering. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het studentenreisproduct kan een gift zijn of worden.

 

Lening

Heb je extra geld nodig voor je opleiding? Dan kun je lenen. Je hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaal je zelf. Je kunt je lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Collegekrediet

Doe je hbo of universiteit? Dan kun je geld lenen om je collegegeld te betalen: het ’collegegeldkrediet’. Hoeveel collegegeldkrediet je krijgt, hangt af van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je wettelijk collegegeld betaalt, kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen.

Betaal je instellingscollegegeld, dan kun je meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van je instellingscollegegeld. Er geldt wel een maximum: je kunt nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld. Het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Hoelang recht

Voor een 4-jarige studie krijg je in totaal 7 jaar studiefinanciering. Dit is 7 jaar lening en collegegeldkrediet. Daarvan krijg je de eerste 5 jaar ook het reisproduct. De aanvullende beurs kun je alleen de eerste 4 jaar krijgen. Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijg je langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding kun je soms langer studiefinanciering krijgen.

Binnen 10 jaar opnemen

Je hebt 10 jaar de tijd om je studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat je het krijgt. Heb je na 10 jaar nog maanden over? Dan ben je die kwijt.

Gift of terugbetalen

Je reisproduct en aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma behalen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Je reisproduct hoef je dan niet terug te betalen. Hoeveel jaren aanvullende beurs een gift worden, hangt af van de waarde van je diploma. Ook als je een diploma in deeltijd hebt behaald, kan je aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Behaal je geen diploma? Dan moet je alles terugbetalen, behalve de eerste 5 maanden aanvullende beurs. Die mag je altijd houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale bedragen per maand in 2018
Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2018-2019 is het collegegeld € 2.060 Je kunt hiervoor € 167,17 per maand lenen.

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld, bijvoorbeeld wanneer je aan een particuliere instelling studeert. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld.

Aanvullende beurs

De lening is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Van september tot en met december 2018 is de maximale aanvullende beurs 389,16 per maand.

Instellingscollegegeld.

Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je lenen voor het collegegeld. Van september tot en met december 2018 kun je maximaal 853,83 lenen. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Je hebt nu een tegemoetkoming

Heb je nu een tegemoetkoming voor je havo opleiding? Dan kan die tegemoetkoming gewoon doorlopen in de zomerperiode. Dit noemen we een ‘overbrugging’. Je regelt de overbrugging in Mijn DUO, als je studiefinanciering aanvraagt.

Wanneer gaat je studiefinanciering in?

Je studiefinanciering gaat direct in als je gaat studeren. Ben je nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie (meestal oktober). Aan het eind van elke maand wordt er uitbetaald.

Geen studiefinanciering, wel reizen

Als je verder geen studiefinanciering wilt, kun je toch gebruik maken van het studentenreisproduct. Vraag studiefinanciering aan. Tijdens de aanvraag kun je invullen dat je geen geld wilt lenen.