Recht en wetten

Het is belangrijk om te weten waar jij recht op hebt als student met een beperking en waar je informatie hierover kunt vinden. Naast de nieuwe wetgeving over het klachtrecht in het mbo, is in 2017 ook een andere wet in werking getreden waarmee het toelatingsrecht tot het mbo wordt geregeld. 

Toelatingsrecht tot het MBO

Het doel van deze nieuwe wet is om de overstap van jongeren van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan.

Op onderstaande website vind je alle informatie over toelatingsrecht naar het MBO: 

www.onderwijsgeschillen.nl/thema/klachtencommissie-en-toelatingsrecht-mbo

 

   

    

    Uitbreiding Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

    Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Hierop is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast:

    • Naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer gaat de wet nu ook over goederen en diensten. Dit betekent onder andere dat mensen daarover doeltreffende aanpassingen kunnen aanvragen.
    • Sinds 1 januari 2017 staat in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid.

     Algemene norm toegankelijkheid

     Sinds 1 januari 2017 geldt een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. 

     Voorbeeld:

     • Werkgevers zorgen voor computerprogrammatuur die ook te gebruiken is voor mensen die niet goed kunnen horen.