Begeleidingsmogelijkheden als instelling

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 2% van de studenten een auditieve- of communicatieve functiebeperking heeft in het hbo of mbo. 

Instellingen kunnen op verschillende manieren iets betekenen voor de student en de slagingskans op de opleiding vergroten. Hieronder zijn diverse tips voor ondersteuning en begeleiding te lezen.  

 

Vroeg signaleren

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te weten of de student een zorgvraag heeft. Bij de intake is het van belang om de ondersteuningsbehoefte al in beeld te brengen. Een studentendecaan kan het gespreksformulier gebruiken dat VierVooruit heeft ontwikkeld om snel en overzichtelijk weer te geven.

Klik hier voor het gespreksformulier.

Rol van studentendecaan of SLO’er

Nadat de beginsituatie in kaart is gebracht, is het verstandig om iedere periode (en in ieder geval de eerste 100 dagen) de student te volgen in zijn schoolloopbaan. Tijdens deze gesprekken is het goed om de studieresultaten te bespreken, maar ook onderwerpen als:
– Ervaren van de beperking binnen de opleiding
– Aanpassingen en voorzieningen 
– Welbevinden 
– Studievaardigheden

Rondom stage zullen de gesprekken wellicht geïntensiveerd moeten worden, aangezien er nieuwe problemen rondom de beperking kunnen ontstaan.

Tips voor docenten

Slechthorendheid of een taalontwikkelings-stoornis is veelal een onzichtbare beperking. Let op signalen als:
– niet gericht op taal
– ontgaan van instructies
– moeilijk een coherent verhaal kunnen vertellen
– veelzijdig navragen of juist terugtrekken

Deze tips kunnen helpen bij het beter ondersteunen van een student:
– Gebruik verschillende instructiemethodes en visuele ondersteuning naast de schriftelijke uitleg. 
– Zorg ervoor dat presentaties en syllabi vooraf aan de lessen beschikbaar zijn. Zo kan de student goed voorbereid naar de les komen.
– Verstrek digitaal materiaal, zo kan de student voorleessoftware gebruiken. 
– Bied structuur in presentaties, opdrachten en informatie. Dit kan onder andere in lay-out, taal en stappenplan.
– Zorg voor ondertiteling bij film en videofragmenten.
– Organiseer uitwisseling tussen studenten, zodat op een ongedwongen manier gebruik kan worden gemaakt van een buddy.  
– Wees bewust van de lesomgeving. Denk aan zichtbaarheid, akoestiek, omgevingsgeluiden, stemvolume.

Lees deze handreiking met tips voor docenten van het ECIO.

 

 

 

Aanpassingen toetsen en examens 

Bij toetsing wordt vaak een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid van de student. Hierdoor kunnen studenten uitvallen terwijl de lesstof wel beheerst wordt. Er is vaak meer mogelijk in het aanpassen van toetsen en examens dan wordt gedacht. Denk aan: 
– Zorg voor een ruime tijdsplanning om toetsvragen te beantwoorden.
– Formuleer opdrachten eenduidig.
– Sta gebruik van hulpmiddelen toe.

Kijk
hier voor suggesties van toetsaanpassingen bij studenten met taalproblematiek of dyslexie.

Kijk hier voor het Siméa overzicht voor mogelijke aanpassingen in toetsing en examen.

Ondersteuning van ambulante dienst 

Als de ondersteuningsbehoefte van de student zo groot is dat de instelling niet goed weet hoe het onderwijs goed is in te richten, dan kan een beroep worden gedaan op de expertise van de ambulant dienst.
Contactgegevens VierTaal Ambulant Dienst: 
ambulante-dienst-vca@viertaal.nl