VISIE

 

 

Stichting VierTaal wil met het project VierVooruit leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zo goed mogelijk toerusten en voorbereiden op de overstap naar het hbo. Tot nu toe kent cluster 2 geen begeleiding of ondersteuning in het hbo. ’De leerling die een hbo aankan moet het zelfstandig kunnen’ is de gedachte geweest.

Naar het HBO

De overgang van het (speciaal) voortgezet onderwijs naar het hbo is groot en verloopt niet altijd vlekkeloos. Leerlingen verzwijgen hun functiebeperking, weten de weg niet op het hbo en zijn niet op de hoogte welke ondersteuning ze kunnen verwachten vanuit het hbo. De populatie verdwijnt onder de radar. Veel leerlingen vallen in een ‘gat’, ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen, waardoor zij voortijdig hun studie moeten afbreken.

Uitval
Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de uitval van studenten op het hbo. Zo blijkt dat één op de vijf studenten in het eerste jaar uitvalt op het hbo, bij sommige studies zelfs 50% en het blijkt dat studenten met een migrantenachtergrond veel eerder uitvallen. (L.Ellfers 2016)

Ondersteuning

Ook is onderzocht dat het ondersteuningsaanbod in de functiebeperking erg varieert per hbo. (C.H.O.I. 2016) We kunnen veel leren van deze van deze onderzoeken: wat zijn nu succesfactoren? Als de overgang al moeizaam is voor ‘reguliere’ studenten, dan is het voor te stellen hoe zwaar en moeilijk dit voor cluster 2 leerlingen zal zijn. Met deze argumenten is het legitiem dat er hierin verandering komt en is ondersteuning bij de transitie naar het hbo op zijn plaats.

VierVooruit

Wij van VierVooruit concluderen dat er een open kans ligt om ook leerlingen die hun studietraject naar het hbo voorzetten te ondersteunen.

Kennis delen

Wij willen door middel van deze website informatie geven aan aankomende studenten en professionals door onze kennis en kunde te delen, het bijbehorende lesprogramma toegankelijk te maken en iedereen te attenderen op actuele onderzoeken. De chatfunctie biedt mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen, ondersteuning krijgen van ons als dit gewenst is en de mogelijkheid tot onderling contact.

Wij willen dat leerlingen met een auditieve  en/of communicatieve beperking gelijke kansen krijgen op het hbo. Wij hopen dat ieder die vragen heeft de weg vindt naar de website VierVooruit!