STUDIEFINANCIERING

 

 

STUDIEFINANCIERING

Studiefinanciering 2017-2018

Wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2017-2018 is het collegegeld € 2.006,04. Je kunt hiervoor € 167,17 per maand lenen.

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld, bijvoorbeeld wanneer je aan een particuliere instelling studeert. Universiteiten en hogescholen bepalen de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot maximaal € 826,67 per maand. Voor 2017-2018 is dat € 835,83. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Collegegeld betalen

Je betaalt het collegegeld aan je onderwijsinstelling, niet aan DUO. Je onderwijsinstelling bepaalt de voorwaarden, ook een eventuele betalingsregeling of teruggave.

Collegegeldkrediet voor EU/EER-studenten

Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor studiefinanciering? Dan kun je toch collegegeldkrediet krijgen als je uit een EU/EER-land komt. Gebruik voor je aanvraag het onderstaande formulier.

Studiefinanciering aanvragen

Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijd opleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan.

Wanneer gaat je studiefinanciering in?

Je studiefinanciering gaat direct in als je gaat studeren. Er wordt uitbetaald aan het eind van elke maand.Ben je op 1 juli 2016 nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie. Vanaf het studiejaar 2017-2018 verandert dit. Ook minderjarigen krijgen dan direct studiefinanciering (meestal vanaf september).

 

 

Niet lenen, wel reizen

Als je niet wilt lenen, kun je toch gebruik maken van het studentenreisproduct. Vraag studiefinanciering aan. Tijdens de aanvraag kun je invullen dat je geen lening wilt.

Wat moet je doen?

Tegemoetkoming

Heb je nu een tegemoetkoming voor je havo- of vwo-opleiding? Dan kan die tegemoetkoming gewoon doorlopen in de zomerperiode. Dit noemen we een ‘overbrugging’. Je regelt de overbrugging in Mijn DUO, als je studiefinanciering aanvraagt.

Naast collegegeld betaal je ook nog voor studieboeken en/of materialen. Informeer van te voren hoeveel dit kost !