Tolk-en-hulpmiddelen

Als dove en/of slechthorende student kan je gebruik maken van een tolk. Dit kan een tolk Nederlandse gebarentaal zijn of een schrijftolk.
Bij het UWV vraag je de voorziening ‘vergoeding doventolk bij het volgen van onderwijs’ aan. 

 

Tolkinformatie

Lees meer op onderstaande website:

 http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/detail/doventolk
 (Voor deze aanvraag is een DigiD nodig)

 Nadat de aanvraag is gedaan beslist het UWV binnen 8 weken. Misschien moeten er extra gegevens toegestuurd worden. Hierbij kunt je denken aan audiologische gegevens en een bewijs van inschrijving van het MBO. Het UWV vergoed in principe alle onderwijsuren. Jouw rooster is daarom belangrijk.

Je regelt zelf de tolk. Hiervoor is een beschikkingsnummer nodig. Deze krijg je van het UWV. Het aanvragen van een tolk kan op verschillende manieren.
Dit kan je bijvoorbeeld doen via Tolknet (www.tolknet.nl)

De tolken werken onder een beroepscode. Hierin staan afspraken over het aannemen van tolkopdrachten, de relatie met de deelnemers, de tolkopdracht, zwijgplicht en collegiale contacten. Meer hierover is te lezen via onderstaande link.

http://www.nbtg.nl/over-het-beroep/beroepscodes

http://www.schrijftolk.org/schrijftolk/beroepscode