TOLKINFORMATIE

 

 

TOLKINFORMATIE

Tolkinformatie

Dove en slechthorende studenten kunnen gebruik maken van een tolk. Dit kan een tolk Nederlandse gebarentaal zijn of een schrijftolk.

Bij het UWV vraagt de student de voorziening ‘vergoeding doventolk bij het volgen van onderwijs’ aan. http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/detail/doventolk

Voor deze aanvraag is een DigiD nodig.

Nadat de aanvraag is gedaan beslist het UWV binnen 8 weken. Mogelijkerwijs moeten er extra gegevens toegestuurd worden. Hierbij kunt u denken aan audiologische gegevens en een bewijs van inschrijving van de hogeschool. Het UWV vergoed in principe alle onderwijsuren. Het rooster van de student is derhalve ook belangrijk.

De student regelt zelf de tolk. Hiervoor is een beschikkingsnummer nodig. Deze krijgt de student van het UWV. Het aanvragen van een tolk kan op verschillende manieren. Dit kan de student bijvoorbeeld doen via Tolknet (www.tolknet.nl)

De tolken werken onder een beroepscode. Hierin staan afspraken over het aannemen van tolkopdrachten, de relatie met de deelnemers, de tolkopdracht, zwijgplicht en collegiale contacten. Meer hierover is te lezen via onderstaande link.

http://www.nbtg.nl/over-het-beroep/beroepscodes

http://www.schrijftolk.org/schrijftolk/beroepscode