Op 25 januari 2018 ondertekenden de Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond plaats bij de Vereniging Hogescholen in aanwezigheid van voorzitter Thom de Graaf, het College voor de rechten van de mens, het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag, VNG, VSNU en Expertisecentrum handicap + studie.
Klik hier voor het volledige artikel.