OP WEG NAAR HET HBO

Studeren met een auditieve en/of communicatieve berperking

OP WEG NAAR HET MBO

Studeren met een auditieve en/of communicatieve berperking

Recent wetenschappelijk onderzoek naar TOS

  - Recent wetenschappelijk onderzoek naar TOS  Onderstaand recent wetenschappelijk onderzoek van Constance Vissers & Ekaterina Tomas  naar TOS geeft interessante inzichten over TOS.  Bekijk hier het complete onderzoek   

Bevordering inzake rechten van personen met een handicap

Op 25 januari 2018 ondertekenden de Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond plaats...

Aanpassingen beroepsgerichte onderdelen mbo-examens

in de praktijk leveren de aanpassingen van de beroepsgerichte onderdelen van mbo-examens nogal eens vragen op. In het bijgaande document staat beschreven op welke manier er welke aanpassingen kunnen worden gedaan. Doe er je voordeel mee! Home HBO MBO Onderzoek Bedrijf...
VierTaal staat voor kwalitatief onderwijs, waardoor studenten met een communicatieve en/of auditieve beperking zijn voorbereid om te participeren in de maatschappij. ‘Gelijke kansen door verschil te maken.’

MBO

LEES MEER

ONDERZOEK

LEES MEER

[tockify component="calendar" calendar="viertaaldev"]
Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.
Gea Miedema is teamleider bovenbouw vmbo/havo op het VierTaal College Amsterdam. Hiervoor was zij docente Nederlands in de examenklassen vmbo-tl en havo. Verder is Gea verschillende jaren mentor geweest van de 5 havo-klas. Ze heeft gezien waar leerlingen tegenaan kunnen lopen als ze de overstap maken naar het hbo. Daarom moest er volgens haar wel een lesprogramma en informatievoorziening komen om de leerlingen optimaal voor te bereiden en te kunnen ondersteunen bij deze bijzondere stap.
Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 32 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo.Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaats gevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.